Hvordan adskiller vi os fra de andre partier? Hvis du kun har 1 minut at give os, så er vores mærkesager:
Bevare kontanter
Støtte iværksætteri
Arbejde for direkte demokrati

Hvis du har lidt mere tid at give os, så er vores mærkesager lidt mere beskrevet her:

Ja til frihed – nej til tvang

Ja til kontanter, folkets penge – nej til økonomisk digitalt tyranni

Ja til menneskelighed – nej til elektronisk diktatur

Ja til at bestemme selv over vores egen krop og liv – nej til at staten ejer folket

Ja til lavere skat – nej til ejendomsskat, ejendomsværdiskat,moms og gebyrer.
Vi foreslår en 20% basis skat for alle. Derefter 10% skat, hvor man selv bestemmer hvad de 10% skal gå til. De første 100.000 kr. man tjener skal ikke beskattes.

Ja til fornyelse af uddannelsessystemet – nej til et forældet skolesystem gennemsyret af politiske holdninger

Ja til Danmark – nej til FN og EU

Ja til iværksætteri – nej til et liv på kontanthjælp

Ja til frie medier – nej til statsmedier

Ja til funktionel medicin – nej til symptom behandling

Ja til direkte demokrati – nej til teknokratisk diktatur

Ja til dansk landbrug – nej til unødvendig import

Ja til et gennemskueligt system – nej til bureaukrati

Ja til menneskerettighederne og grundloven – nej til et uoverskueligt virvar af nødlove

Ja til privatliv – nej til overvågning

Ja til at kunne forsørge sig selv – nej til afhængighed af en stat

Ja til vores børn – nej til voksen diktatur

Ja til naturen – nej til klimahysteri

Ja til mænds rettigheder – nej til kønsdiskrimination

Ja til et frit marked – nej til monopol